هم‌زمان با روز جهانی کارگر؛

شهروندان پرتغال در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی راهپیمایی کردند

سیاسی

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی هم‌زمان چهلمین سالگرد برقراری دموکراسی در این کشور را با پخش گل گرامی داشتند.

هزاران نفر از شهروندان پرتغال هم‌زمان با روز جهانی کارگر و در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت در لیسبون٬ پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیور٬ شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی هم‌زمان چهلمین سالگرد برقراری دموکراسی در این کشور را با پخش گل گرامی داشتند.

یکی از تظاهرکنندگان با ابراز نگرانی از کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و بیکاری گفت: «تمام این مسائل زندگی مردم را واقعا تحت تاثیر قرار داده است.»

شهروند دیگری نیز گفت: «مسئله کار فقط مربوط به کشاورزان یا کارگران نیست. باید برای دستیابی به حقوقی که پس از مدت‌ها به رسمیت شناخته شده کاری کرد. ما شاهد عقب‌گرد در زمینه احترام به حقوق مردم در پرتغال و دیگر کشورها هستیم. ما شاهد عقب‌گرد در دستیابی به حقوقی هستیم که در چندین نسل قبل به دست آمده است.»

شهرپندان پرتغال از مدت‌ها قبل شرایط ریاضتی و معیشتی دشواری را تجربه می‌کنند.

کد N258382