رهایی در گفت‌وگو با ایسنا:

دانشگاه امیرکبیر استاد اخراجی یا بازنشسته اجباری ندارد

کد N258185