بعیدی نژاد دراجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری ان پی تی:

برنامه هسته ای اسرائیل تنها خطر برای صلح منطقه است/ درخواست برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای

سیاست خارجی

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان طی سخنانی در نیویورک برنامه های هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی را تنها خطر برای صلح و امنیت منطقه و تنها مانع ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی‌نژاد مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده ان پی تی در نیویورک طی سخنانی اظهار داشت مایه نگرانی است که بعد از 45 سال پس از اجرایی شدن معاهده ان پی تی،  کشورهای هسته ای نه تنها قدمی برای اجرای تعهدات خود برای کاهش و انهدام سلاحهای هسته ای برنداشته اند، بلکه بر عکس اقدام به توسعه انواع جدیدی از سلاحهای هسته ای، مدرنیزه نمودن و ارتقای سلاحهای خود، ادامه آزمایشات هسته ای با روشهای جایگزین و افرایش نقش سلاحهای هسته ای در دکترین های امنیتی و نظامی خود کرده اند. 

وی گفت: کشورهای هسته ای با کمک کردن به اعضای غیر عضو معاهده و انتقال تجهیزات، مواد و فنآوری هسته ای به آنها تعهدات خود نسبت به عدم گسترش سلاحهای هسته ای را زیر سوال برده و باعث تضعیف پایه های معاهده شده و اعتبار آنرا به خطر انداخته اند.

بعیدی نژاد افزود کشورهای هسته ای باید با معکوس کردن تلاش خود در توسعه و مدرن سازی سلاحهای هسته ای، با حمایت از مذاکرات خلع سلاح هسته ای و اتخاذ گامهای عملی برای خلع سلاح هسته ای، از جمله شروع انهدام ذخایر هسته ای خود، تعهد جدی خویش به اهداف معاهده  و پایبندی به هدف خلع سلاح هسته ای را به اثبات برسانند.

وی همچنین اظهار داشت: آقای دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مهرماه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با طرح یک پیشنهاد جدید که از طرف جنبش عدم تعهد ارانه گردید، نقشه راه مهمی را برای اقدامات خلع سلاح هسته ای ارائه نموده اند که به تصویب مجمع رسیده و اجرای آن باید پیگیری شود. در این راستا، تعیین روز 26 سپتامبر بعنوان روز بین المللی انهدام کامل سلاحهای هسته ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل، اقدام مهمی برای پیشبرد اهداف معاهده ان پی تی می باشد.

وی اظهار داشت کنفرانس خلع سلاح ژنوباید با تصویب دستورکار لازم، هرچه سریعتر زمینه آغاز مذاکرات کنوانسیون جامع ممنوعیت دستیابی، اکتساب، توسعه، تولید، آزمایش، ذخیره سازی، انتقال، استفاده و یا تهدید به استفاده و انهدام سلاحهای هسته ای را آغاز نماید.

به گفته مدیرکل امور سیاسی وزارت امور خارجه تعیین اقدامات برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای بویژه در منطقه خاورمیانه از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از گسترش و توسعه سلاحهای هسته ای می باشد که می باید در دستور کار کنفرانس ان پی تی باشد.

بعیدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود برنامه های هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی را که تنها غیرعضو معاهده در منطقه خاورمیانه است، تنها خطر برای صلح و امنیت منطقه و تنها مانع ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه نامید.

وی گفت: رژیم صهیونیستی با وجود موافقت تمامی اعضای ان پی تی و درخواست جدی جامعه بین المللی برای تشکیل کنفرانس سال 2012 برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه، با برگزاری این کنفرانس مخالفت نموده و مانع تشکیل این کنفرانس برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه شده است.

وی افزود کشورهای هسته ای مسئول برگزاری این کنفرانس نمی توانند از مسئولیتهای خود برای برداشتن اقدامات اجرایی و عملی برای اجرای قطعنامه 1995 ان پی تی بمنظور ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای در خاورمیانه شانه خالی کنند و باید برای تحقق این هدف قدمهای عملی بردارند.

سخنران کشورمان در این اجلاس تحقق کامل حق مسلم هسته ای برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض برای همه کشورهای عضو ان پی تی را از مهمترین اهداف معاهده دانست.

بعیدی نژاد تاکید کرد کشورهای عضو حق کامل دارند که در عالیترین سطح لازم به تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فن آوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز میان خود و با همکاری سازمانهای بین المللی مبادرت نمایند.

وی در پایان افزود: بر اساس متن معاهده ان پی تی هیچ یک از مفاد این معاهده نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم اعضای معاهده در استفاده از انرژی هسته ای برای اهدف صلح آمیز را محدود و یا خدشه دار سازد. بویژه کشورهای صنعتی وظیفه دارند که اجرای حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه کشورها را تسهیل نمایند. این حق حاکمیتی کشورهای عضو ان پی تی است که خود سیاستهای ملی انرژی هسته ای از جمله سیاست چرخه سوخت خود را انتخاب کنند و همه کشورها باید به انتخاب کشورهای عضو احترام بگذارند.  

شایان ذکر است سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری  معاهده ان پی‌ تی  از 8 تا 19 اردیبهشت ماه جاری در نیویورک برگزار می شود.