کره جنوبی رئیس شورای امنیت شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

کره جنوبی روز پنجشنبه ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای ماه مه به عهده گرفت.
«او جون Oh Joon » نماینده دائم کره جنوبی در سازمان ملل متحد ریاست دوره ای شورای امنیت را از «یو جوی اگوو» سفیر نیجریه در این سازمان تحویل گرفت. نیجریه ریاست دوره ای شورای امنیت را در ماه آوریل به عهده داشت.
به گزارش خبرگـزاری شین هوا ازمقر سازمان ملل متحد در نیویورک، مقامات کره جنوبی در این باره اعلام کردند روز جمعه کنفرانسی مطبوعاتی را به منظور اعلام برنامه های کاری خود در ماه مه برگزار خواهند کرد.

5252

کد N258036