مشارکت 60 درصدی مردم عراق در انتخابات پارلمانی در برخی از مناطق این کشور

آفریقا و خاورمیانه

یک مقام مسئول در کمیته عالی انتخابات عراق با بیان اینکه نسبت مشارکت مردم در برخی مناطق عراق در انتخابات پارلمانی این کشور به طور متوسط 60 درصد است اعلام کرد این رقم پس از بررسی نتایج مناطق دیگر افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العراق نیوز، کمیته عالی مستقل انتخابات عراق پس از پایان این انتخابات اعلام کرد که میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی این کشور بدون در نظر گرفتن نسبت مشارکت مردم در برخی مناطق حدود 60 درصد بوده است.

"مقداد الشریفی" رئیس اداره انتخاباتی در این کمیته عصر روز چهارشنبه در میان خبرنگاران ضمن تاکید بر مشارکت 60 درصدی واجدین شرایط در این انتخابات اعلام کرد: این رقم از مشارکت مردم تنها محدود به برخی مناطق است و نتایج انتخابات در برخی مناطق که شرایط حساستری از لحاظ امنیتی داشتند نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

این درحالی است که میزان مشارکت مردم در استانهای  بابل 73 درصد، ذی قار 65 درصد، دیالی 55 درصد و در بصره 78 درصد اعلام شده است.