جان کری شجاعت عراقی ها را برای شرکت در انتخابات ستود

آمریکا اروپا

وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حضور مردم عراق در انتخابات پارلمانی اقدام مردم این کشور را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور مردم عراق در انتخابات پارلمانی این کشور را ستود.

جان کری وزیر امورخارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای، حضور میلیون‌ها عراقی در پای صندوق‌های رای انتخابات پارلمان این کشور را با وجود تهدیدات شبه نظامیان ستود.

وی این کار مردم عراق را عملی "شجاعانه" خواند.

وزیر امور خارجه آمریکا انگشت‌های جوهری رأی‌دهندگان را به منزله اعلام مخالفت شدید آنان با افراط گرایان مسلحی دانست که در تلاشند مانع روند دموکراسی در این کشور شوند و در میان مردم این کشور اختلاف ایجاد کنند