کسری سه ماهه تراز بازرگانی ترکیه به بیش از 17 میلیارد دلار رسید

داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

آنکارا – ایرنا - کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه که مهمترین قلم از تراز پرداخت های این کشور را تشکیل می دهد، در سه ماه نخست سال 2014 میلادی به رغم کاهش 20.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 17 میلیارد و 209 میلیون دلار رسید.

به گزارش ایرنا، کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه در ماه های ژانویه، فوریه و مارس سال جاری میلادی همسان با کاهش ارزش لیرترک در قبال ارزهای خارجی دلار و یورو با افزایش صادرات و کاهش نسبی واردات در راستای پیش بینی ها تحقق یافت.

موسسه آمار دولتی ترکیه امروز ، عملکرد بازرگانی خارجی این کشور در ماه مارس و سه ماهه اول سال 2014 میلادی را منتشر کرد.

بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد صادرات ترکیه در ماه مارس با 12.4 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 14 میلیارد و 748 میلیون دلار و واردات این کشور با سه درصد کاهش به 19 میلیارد و 943 میلیون دلار رسید.

کارشناسان معتقدند که رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات ناشی از افت ارزش لیرترک در قبال دلار و یوروست که موجب افزایش قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای جهانی شده است.

به باور این کارشناسان با توجه به اینکه صادرات ترکیه به شدت به واردات وابسته است و به گفته دیگر ترکیه در قبال هر 100 دلار واردات در حدود 60 دلار صادرات می تواند داشته باشد، روند روبه رشد صادرات ترکیه با توجه به فرایند اجباری کاهش واردات ناشی از گران شدن آن، پایدار نخواهد بود.

براساس این گزارش با توجه به ساختار ناسالم بازرگانی خارجی این کشور به لحاظ وابستگی شدید صادرات به واردات، ترکیه در دوره پیش رو می تواند با افت در سرعت رشد بازرگانی خارجی نیز روبرو شود.

دولت آنکارا به دنبال بروز بحران سیاسی در ماههای اخیر و در پی عملیات ارتشا و فساد مالی علیه مقامات دولتی ، برای در دست گرفتن ثبات اقتصادی تدابیر اقتصادی اجرا و اعلام کرد که با محدود کردن تقاضای داخلی، رشد اقتصادی را متکی به رشد صادرات خواهد کرد.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در سه ماه اول سال 2014 صادرات ترکیه 8.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2013 میلادی رشد داشته و از 36 میلیارد و 990 میلیون دلار به 40 میلیارد و 275 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 2.2 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 58 میلیارد و 757 میلیون دلار به 57 میلیارد و 484 میلیون دلار رسیده است تا حجم بازرگانی خارجی این کشور با 0.2 درصد افزایش از 95 میلیارد و 747 میلیون دلار به 97 میلیارد و 759 میلیون دلار برسد.

بدین ترتیب کسری در بازرگانی خارجی ترکیه نیز در این سه ماه با 20.9 درصد کاهش از 21 میلیارد و 767 میلیون دلار به 17 میلیارد و 209 میلیون دلار رسید.

در سال گذشته صادرات ترکیه با کاهشی به میزان 0.4 درصد نسبت به سال 2012 به 151 میلیارد و 869 میلیون دلار و واردات این کشور با 6.4 درصد رشد به 251 میلیارد و 651 میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این کشور با 0.37 درصد رشد به 403 میلیارد و 520 میلیون دلار برسد.

خاورم/2011**230 **1010
کد N256367