اخبار انتخابات عراق/

میزان مشارکت در انتخابات بابل به 71 درصد رسید

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به کمیته مستقل انتخابات در استان بابل میزان مشارکت در این انتخابات را 71 درصد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، یک منبع وابسته به کمیته مستقل انتخابات در استان بابل اعلام کرد: میزان مشارکت در انتخابات در استان بابل به 71 درصد رسیده است. این از مجموع کسانی که حق مشارکت در انتخابات دارند.

این منبع بیان کرد: میزان مشارکت در مناطق و نواحی دورتر از شهر حله بیشتر است و به 85 درصد رسیده است.

شایان ذکر است که در بابل 160 نامزد برای تصاحب چهار کرسی با یکدیگر رقابت می کنند.