به دستور رییس قوه قضاییه؛

اسماعیلی و دولت آبادی عضو رسمی جلسه مسئولان عالی قضایی شدند

سیاست داخلی

از این پس غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه مسئولان عالی قضایی شرکت خواهند کرد

به دستور رییس قوه قضاییه اسماعیلی و دولت آبادی عضو رسمی جلسه مسئولان عالی قضایی شدند.

به گزارش ایلنا، با دستور رئیس قوه قضاییه از این پس غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه مسئولان عالی قضایی شرکت خواهند کرد و عضو رسمی جلسه مسئولان عالی قضایی شدند.

کد N256165