بازدید رییس حوزه قضایی بخش کهریزک از اوین

سیاست داخلی

رییس حوزه قضایی كهریزك با 31 محکوم و 6 متهم از مددجویان محاکم مربوطه در یک فضای صمیمی گفت‌وگو و به بررسی مشکلات قضایی آنان پرداختند.

به منظور اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری و ایجاد تعامل مناسب با محاکم و دادسراها، رییس حوزه قضایی بخش کهریزک از محل بازداشتگاه اوین بازدید و به مشکلات قضایی مددجویان حوزه مربوطه رسیدگی کرد.

به گزارش ایلنا، در راستای ایجاد تعامل مناسب با محاکم قضایی و دادسراها با رویکرد تغییر نگرش حبس گرایی و اجرای اصلاحیه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برنامه‌های ستاد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عباسی رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک و هفت نفر دیگر از کارکنان قضایی و اداری این حوزه قضایی در محل بازداشتگاه اوین حضور یافته و در جلسه مشترک با معاون قضایی بازداشتگاه شرایط و نحوه اجرای محکومیت های مددجویان در بازداشتگاه اوین مورد بررسی قرار گرفت.

عباسی رییس حوزه قضایی بخش کهریزک در معیت معاون قضایی بازداشتگاه اوین از اندرزگاه های 4و 7 و 8 بازداشتگاه بازدید کرد و با 31 محکوم و 6 متهم از مددجویان محاکم مربوطه در یک فضای صمیمی گفت‌وگو و به بررسی مشکلات قضایی آنان پرداختند.

کد N255944