طی بیانیه‌ای صورت گرفت؛

حمایت 315 فعال دانشجویی از هادی خانیکی

سیاست داخلی,هادی خانیكی

امید داریم عملکرد مجموعه معاونان و مدیران شما در وزارت علوم در هفته‌های آتی نشان دهد که به دنبال برداشتن گامی استوار برای حفاظت از حریم دانشگاه هستید.

315 فعال دانشجویی با صدور بیانیه‌ای خطاب به وزیر علوم ضمن حمایت از دکتر هادی خانیکی، اعتراض خویش را به لغو سخنرانی وی در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  در این نامه خطاب به وزیر علوم  آمده است:

متاسفانه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که بار دیگر جریان‌های تندرو و افراطی به سیاقی که در سال‌های گذشته به آن خو گرفته بودند، برای نهاد دانشگاه دستورکار تعیین کردند و به جوسازی و هیاهو درباره سخنرانی تخصصی و علمی دکتر هادی خانیکی در دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند.

آقای دکتر فرجی‌دانا

شما قطعا بهتر از همه ما نسبت به تعهد و تخصص، ایران‌دوستی و شریعت‌مداری و وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی از سوی آقای دکتر هادی خانیکی واقف هستید. متاسفانه دست‌درازی سیاست‌بازان به دامان سیاست‌گذاران فرهنگ و دانشگاه تمامی ندارد و در دهه چهارم انقلاب اسلامی به نظر نمی‌رسد کوتاه آمدن از اصول مصرح قانون اساسی و پشت کردن به اصول بنیادین استقلال دانشگاه‌ها در شان و منزلت وزیر علوم تحقیقات و فناوری باشد.

وزیر محترم علوم

وزارت علوم در دوره شما در چهارمین دوره مدیریتی خود به سر می‌برد. دوره‌ای که همه خانواده دانشگاه به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های آن واقف هستند. ما امضاکنندگان این نامه با ابراز تاسف عمیق نسبت به ایجاد جنگ روانی و خبرسازی هماهنگ‌شده از سوی  برخی رسانه‌ها علیه دکتر هادی خانیکی و در سطح کلان‌تر علیه خانواده دانشگاه، معتقدیم در این دوره مساله اصلی حفظ حریم دانشگاه از دست‌اندازی نهادهای بیرونی و تاکید و پایمردی بر آزادی‌های علمی و استقلال دانشگاه است. که اگر همین یک نکته با جدیت دنبال شود بسیاری از حواشی دیگر از دانشگاه دور خواهد شد.

آقای دکتر فرجی‌دانا

رویداد دانشگاه فردوسی تنها لغو یک سخنرانی ساده نبود و با شناختی که از جریان‌سازان رسانه‌ای داریم، بابی تازه در دست‌اندازی به نهاد دانشگاه گشوده شده است. امید داریم عملکرد مجموعه معاونان و مدیران شما در وزارت علوم در هفته‌های آتی نشان دهد که به دنبال برداشتن گامی استوار برای حفاظت از حریم دانشگاه هستید.

لازم به ذکر است که اسامی امضاکنندگان این بیانیه در اختیار تحریریه خبرگزاری ایلناست.

کد N255644