یک بام و دو هوای مدعیان حقوق بشر

نقض حقوق بشر

تهران-ایرنا- درحالی که آمریکا خود را همواره مدافع و مدعی حقوق بشر معرفی می کند و حکم اعدام را در بیشتر کشورها نقض حقوق بشر می داند، با سیاست اعمال ˈیک بام و دو هواˈ اجرای این حکم در بسیاری از ایالت های این کشور قانونی است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اعدام زجر آور و شکنجه گونه ˈکلیتون لاکتˈ متهم محکوم به مرگ روز گذشته در ایالت ˈاوکلاهماˈ آمریکا انتقادات فراوان سازمان های حامی حقوق بشر در آمریکا را در پی داشته و یک بار دیگر درستی این امر را به چالش کشیده است.

به گزارش شبکه خبری آمریکایی ˈسی ان انˈ مسئولان زندانی در شهر ˈمکلیسترˈ ایالت جنوبی ˈاوکلاهماˈ هنگام اجرای حکم اعدام لاکت ابتدا به وی ماده سمی تزریق کردند؛ اما وی بعد از اولین تزریق همچنان زنده بود و 43 دقیقه بعد از اولین تزریق از شدت ترس و به دلیل سکته قلبی شدید در گذشت.

پزشک مسئول اعدام در این مورد گفته است که به نظر می رسد داروی کشنده و مرگ بار به دلیلی نامعلوم نتوانست عمل کند.

ماجرای اعدام لاکت که به دلیل حضور خبرنگار شبکه خبری سی ان ان در اتاق اعدام بازتاب گسترده ای در رسانه های آمریکایی یافت، باعث شده درستی اعدام و شیوه های آن در ایالت های مختلف این کشور به چالش کشیده شود.

در حالی که ˈدین سندفوردˈ وکیل زندانی متوفی، گفته خود دیده است که بدن موکلش پس از اولین تزریق که باید وی را به نوعی حالت بیهوشی می برد، تکان خورده و تلاش کرده چیزی بگوید، اما دفترˈماری فالینˈ فرماندار اوکلاهما با صدور بیانیه ای اعلام کرد مقامات اجرای حکم اعدام گفته اند لاکت پس از تزریق ماده سمی بی هوش شده است.

با این حال فرماندار این ایالت از آمریکا در پی وقوع این سهل انگاری در اجرای حکم اعدام از طریق ماده سمی دستور تحقیق دراین زمینه را صادر و انجام حکم اعدام در ایالت اوکلاهما را به مدت دوهفته به تعویق انداخت.

بر اساس متمم هشتم قانون اساسی آمریکا، مجازات مرگ در مورد متهمان مرتکب به قتل های عمد سبعانه که از سلامت عقل برخوردار باشند اجرا می شود. در32 ایالت از مجموع 50 ایالت آمریکا به شیوه های مختلف از جمله تزریق ماده سمی، صندلی الکتریکی و غیره حکم اعدام اجرا می شود و در سال 2013 در مجموع ۳۹ مجرم اعدام شده اند، در حالی که ۳۱۰۸ نفر نیز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا به نام (deathpenalty information center) از سال 1976 تاکنون 1378 نفر اعدام شده اند، از این تعداد 39 نفر در سال 2013 و 14 نفر از ابتدای سال 2014 تاکنون اعدام شده اند.

بر اساس آمار این پایگاه اطلاع رسانی، تعداد افراد اعدام شده در سال 1999 بین بازه زمانی 1976 تا 2014 از دیگر سال ها بیشتر بوده است و در این سال 98 نفر اعدام شده اند.

ˈریچارد دیتر/ Richard Dieterˈ مدیر اجرایی این پایگاه اطلاع رسانی گفت : این واقعه دردناک می تواند نقطه عطفی در کل موضوع اعدام باشد زیرا ماجرای روز گذشته واقعا ناراحت کننده بود.

این در حالی است که حتی در مورد متهم بودن این افراد از مجرمان محکوم به اعدام نیز تردید وجود دارد. گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی و قضایی همچنین متخصصان امور آمار از ˈمیشیگانˈ و ˈپنسیلوانیاˈ از آخرین روش های آماری برای پاسخ این سوال گرد هم آمدند که چند درصد از متهمان آمریکایی محکوم به اعدام از دهه 1970 به بعد بی گناه بوده اند.

به گزارش روزنامه انگلیسیˈگاردینˈ یافته های این مطالعه مهم در مورد متهمان محکوم به اعدام نشان داد 4 درصد از این متهمان بی گناه بوده و نباید اعدام می شدند؛ یافته های این تحقیق نشان داد در بازه زمانی 1973 تا 2004 در مجموع سیصد و 40 یا 4 درصد از متهمان بی گناه بوده اند.

ˈساموئل گروسˈ، استاد دانشگاه میشیگان که رهبری این گروه کارشناس را نیز برعهده دارد، در این مطالعه نوشت: تحقیقات ما حاکی از اخبار ناراحت کننده ای است مبنی بر اینکه اکثر متهمان بی گناه که به اعدام محکوم شده اند، تبرئه نشده اند.

اروپام**9157 ** 1064
کد N255364