به مناسبت روز کارگر انجام شد؛

حضور رهبر انقلاب در یکی از کارخانجات صنعتی و دیدار با کارگران

سایر حوزه ها

در آستانه روز کارگر، رهبر انقلاب اسلامی با حضور در یکی از کارخانجات صنعتی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف آن، با کارگران دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز کارگر، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در یکی از کارخانجات صنعتی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف آن، با کارگران دیدار کردند.