ادعاهای روزنامه تلگراف درباره حملات شیمیایی اخیر در سوریه

روزنامه تلگراف مدعی شد براساس آنالیز نمونه‌هایی که از چندین حمله شیمیایی در سوریه به دست آمده است، همچنان حملات شیمیایی در این کشور صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نشریه تلگراف در گزارشی مدعی شد که نتایج یک آنالیز علمی از نمونه‌های چند حمله شیمیایی نشان دهنده ادامه این حملات است.

تلگراف خبر داد که در اولین آزمایش مستقل افراد آموزش دیده از نمونه‌های سه حمله شیمیایی اخیر در سوریه‌ این نتیجه به دست آمد که میزان زیادی کلرین و آمونیاک در آن‌ها وجود دارد.

این در حالی است که استفاده از گازهای خفقان آور بر اساس پروتکل ژنو ممنوع شده است.

هم‌چنین این ادعا مطرح شده است که این حملات شیمیایی از طریق بالگردهای ارتش صورت گرفته‌اند.

انتهای پیام

کد N254734