همگام با انتخابات پارلمانی عراق/

حمله به یک حوزه انتخاباتی/مشارکت 532 هزار نفری عراقی های خارج در انتخابات

آفریقا و خاورمیانه

حمله به یک حوزه انتخاباتی و مشارکت 532 هزار نفر از شهروندان عراقی مقیم خارج در انتخابات پارلمانی از جمله خبرهای انتخاباتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک حوزه انتخاباتی در الحبانیه واقع در شرق الرمادی هدف حمله تروریست ها قرار گرفت. این حمله با استفاده از خمپاره صورت گرفت.

کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز اظهار داشت: بیش از 532 هزار نفر از شهرندان عراقی مقیم خارج در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند.

نخستین انتخابات پارلمانی عراق پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور امروز در سرتاسر عراق آغاز شده است.