آغاز انتخابات عراق در سایه تدابیر امنیتی شدید

آفریقا و خاورمیانه

سومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام از صبح امروز در سرتاسر عراق آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در انتخابات امروز بیش از 20 میلیون عراقی واجد شرایط دادن رای هستند.

انتخابات پارلمانی عراق در سایه تدابیر امنیتی شدید برای تضمین سلامت برگزاری آن آغاز شده است به طوری که مقامات امنیتی اقدام به منع عبور و مرور خودروها کرده اند.