دفاع روزنامه سیاست روز از عملکرد اصولگرایان: از دولت احمدی نژاد، انتقاد صریح می کردیم

روزنامه سیاست روز نوشت:

اگر نگاهی به عملکرد اصولگرایان در دوره عملکرد دولت دهم داشته باشیم می‌بینیم که هیچ روزی نبوده که احمدی نژاد مورد انتقاد آنها قرار نگیرد، انتقاداتی که حتی معاون اول وی را به دادگاه کشید و تا انزوای یار غار او مشایی نیز پیش رفت.
در حقیقت هیچ روزی نبود که دولتمردان سابق از عواقب اقدامات اشتباه خود، تصور "در امان بودن" را داشته باشند.
همایش ایرانیان از جمله اقداماتی بود که در دولت دهم بر خلاف تصور برخی با انتقادات فراوان روبرو شد. این انتقاد به قدری بود که متولیان برگزاری آن در یک انفعال کم سابقه قرار گرفتند و مجبور به توضیحات چندین باره شدند.
از سوی دیگر اختلاس بزرگ بانکی،۳ هزار میلیاردی از دیگر مواردی بود که بر خلاف ادعای برخی مسئولان با سکوت و همراهی اصولگرایان همراه نشد.
همچنین اگر چه محمود احمدی‌نژاد عنوان کرد کابینه اش خط قرمز است اما برای اصولگرایان تحول‌خواه این ادعا محلی از اعراب نداشت و اشتباهات یاران نزدیک رئیس جمهور هرگز از تیغ تیز انتقاد آنان در امان نماند.
اصولگرایان بویژه طیف تحول خواه در این عرصه هم پیشتاز بودند. انتقاد از عملکرد رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ودرخواست برخورد با دانه درشت‌های اقتصادی ، انتقاد از انتصاب مشائی به سمت معاون اولی، بررسی مدرک تحصیلی رحیمی، انتقاد به همراهی بیش از حد دولت به مشائی و بقایی، برکناری ناگهانی متکی و مصلحی، اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها، از جمله موضوعاتی بودند که اصولگرایان واکنشهای بسیاری را در مقابل آن نشان دادند و همواره در میدان انتقاد از اشتباهات حاضر بودند و دولت را برای برگشت به مسیر صحیح تحت فشار رسانه‌ای سیاسی قرار می‌دادند .
این جریان در دوره دولت دهم انتقادات شدیدی را نسبت به دولت مطرح می کرد و بارها و بارها اعضای کابینه را به مجلس شورای اسلامی احضار کردند.

 

17302

کد N254270