رئیس بخش نظامی طالبان استعفا داد

ایرنا نوشت:

 شورای عالی صلح افغانستان از استعفای ملا ˈعبدالقیوم ذاکرˈ رییس کمیسیون نظامی طالبان که با گفت وگوهای صلح در این کشور به شدت مخالف بود، استقبال کرد.

به گزارش منابع خبری افغان ˈملا ذاکرˈ رییس کمیسون نظامی طالبان که از مخالفان سرسخت گفت وگوهای صلح در افغانستان بود به دلیل آنچه که بیماری خوانده شده، استعفا داده است.

آمریکا ملا ذاکر را که در سال 2007 در زندان گوانتانامو زندانی بود به دولت افغانستان تحویل داد و سپس

دولت کابل در سال 2008 وی را آزاد کرد.

شورای عالی صلح افغانستان با استقبال از استعفای ملا ذاکر ابراز امیدواری کرده است که تغییرات در کادر رهبری گروه طالبان بر گفت وگوهای صلح افغانستان تاثیر گذار باشد.

شورای عالی صلح افغانستان از گروه طالبان خواست که استرات‍ژی خود را از نظامی به سیاسی تغییر دهد و به مذاکره و گفت و گو رو آورد.

در همین حال برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان ضمن استقبال از استعفای ملا ذاکر به تغییر استراتژی نظامی طالبان با دیده تردید می نگرند.
49261

کد N253164