اتاق عملیاتی ترکیه بر نبرد چچنی ها در کسب و حلب نظارت دارد

اتاق عملیات چچن,کسب حلب

تهران - ایرنا - ترکیه اتاق عملیاتی را در ˈانتاکیهˈ ایجاد کرده که بر جنگجویان چچنی در نبردهای مناطق ˈکسبˈ و ˈحلبˈ در سوریه نظارت دارد.

شبکه ˈالمیادینˈ روز سه شنبه گفت: سازمان اطلاعات ترکیه با تشکیل اتاق عملیاتی در انتاکیه، بر فرماندهی عملیات گروه های مسلح و هماهنگی های آنان در جبهه های کسب و حلب نظارت دارد.

المیادین گفت: بدون حضور و کمک سازمان اطلاعات ترکیه، جنگجویان مسلح قادر به انجام عملیات در منطقه کسب نبودند و پیشروی آنان در حلب هم امکان پذیر نبود. سازمان اطلاعات ترکیه در جنگ سوریه از جنگجویان چچنی که چند سال پیش در قفقاز شکست خورده و به ترکیه پناه برده بودند، استفاده می کند و با حمایت نظامی مستقیم خود بر نبردهای جبهه شمال سوریه نظارت کامل دارد.

شبکه المیادین در گزارشی در این باره اضافه کرد: می توان گفت که حملات در شمال سوریه چه در سطح فرماندهان و چه در سطح جنگجویان یک نبرد کاملا چچنی است و تحت نظارت مستقیم سازمان اطلاعات ترکیه قرار دارد. تصادفی نیست که سه فرد چچنی به ترتیب فرماندهی نبردهای حلب و کسب را بر عهده دارند. فرماندهی این نبردها از ˈصلاح الدین چچنیˈ به معاونش ˈمحمدˈ و سپس به ˈابوموسی چچنیˈ در نبردهای کسب دست به دست شد.

دولت ترکیه اتاق عملیات متمرکزی را برای گروه های مسلح متعدد در انتاکیه ایجاد کرده است. تیپ های ˈترکمنیˈ، ˈمحمد الفاتحˈ، ˈسلطان مرادˈ، ˈمنتصر باللهˈ و گروه های نزدیک به ˈالقاعدهˈ مانند ˈجبهه اسلامیˈ، ˈجیش المجاهدینˈ و ˈجبهه النصرهˈ برای اولین بار همگی در یک عملیات در حلب کنار هم شرکت کرده اند .

متحد شدن این گروه ها در یک عملیات نتیجه نظارت مستقیم اطلاعاتی ، مالی و نظامی ترکیه است.

المیادین افزود: در جبهه حلب حمایت های نظامی ترکیه رو به افزایش است، هر چند که تا کنون انواع سلاح هایی که در اختیار گروه های مسلح در همه جبهه ها قرار گرفته ، محدود بوده است. در جبهه حلب گروه های مسلح به موشک های ˈتاوˈ آمریکایی تجهیز شده اند که از نسل دوم موشک ها است، اما نبرد در جبهه کسب، هم از جنبه طراحی و برنامه ریزی و هم از جنبه تجهیزات زیر نظر ترکیه است.

جنگجویان چچنی، ˈشام الاسلامˈ، جنگجویان مغربی که ˈابو احمد المغربیˈ تا پیش از هلاکت رهبر آنان بود، در جبهه کسب کنار هم جمع شده اند و اگر دخالت ترکیه نبود، آنان هیچ شانسی برای ورود به نبرد نداشتند. البته این گروه ها در جبهه کسب با پیروزی های ارتش سوریه مواجه شدند و راه های کمک رسانی به آنان قطع شد، بنابر این ترکیه ترجیح داد همه هم و غم خود را روی جبهه حلب متمرکز کند.

المیادین در توضیح دلایل نقش آفرینی ترکیه در جبهه شمال سوریه گفت: ترکیه گروهک تکفیری ˈداعشˈ را به این نبردها راه نداد و خط القاعده در این نبردها بیشتر نمایان شد، زیرا جبهه النصره و گروه ˈاحرار الشامˈ اکنون قوی ترین گروه های مسلح در اتاق عملیات ترکیه شده اند. نکته مهم دیگر این بود که هدف ترکیه از باز کردن جبهه کسب، ایجاد یک مشکل جنبی برای دولت سوریه و پراکنده کردن تجهیزات و نیروهای ارتش سوریه از حلب و سایر جبهه ها بود.

ترکیه به گروه تحت فرماندهی ˈجمال معروفˈ و نیز گروه ˈجبهه انقلابیون سوریهˈ اجازه نداد وارد نبردهای کسب شوند تا از دخالت عربستان در این نبرد جلوگیری کند.

از سوی دیگر، تمرکز ترکیه بر روی نبردهای حلب به آنکارا اجازه می دهد از جنبه تبلیغاتی بر شکست ها و عقب نشینی های اخیر گروه های مسلح در ˈالقلمونˈ، ˈحمصˈ و ˈغوطه شرقیˈ سرپوش بگذارد.

خاورم 1491**1651
کد N252245