در دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان؛

رییس جمهوری: ثبات و آرامش منطقه در گرو مبارزه جدی با تروریسم است

کد N251045