ارتش ترکیه اعزام نیروهای کمکی به سوریه را تکذیب کرد

کد N250826