پای فرمانداران زن به استان ایلام هم باز شد/ "مریم شادی وند"، والی جدید دره شهر

تسنیم نوشت:

با حضور مسئولان استانی و محلی، مریم شادی وند به عنوان نخستین زن فرماندار در استان ایلام معارفه شد.

مریم شادی وند در مراسم معارفه فرماندار جدید دره شهر با معرفی خود بعنوان نماینده قشری از جامعه که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند گفت: مفتخرم به پیروی از دینی که برتری انسانها درتقواست نه جنسیت.

سرپرست فرمانداری دره شهر با تشکر از حرکت شجاعانه استاندار ایلام گفت: این حرکت درساختار قبیله ای وعشیره ای یک سنت شکنی است اما این کار درراستای اهداف دولت یازدهم عملی شد.

او با تشکر از زحمات آقای کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری آقای سلیمانی مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری که تحت فشار شدید افکارعمومی قرار داشتند گفت: این تجربه ای نو در کل کشوراست که به اقشار مختلف زن اعتماد کردید.

شادی وند گفت: خودم رامتعهد می دانم و با تمام تلاش از تمام ظرفیت های موجود و مسئولان ومردم استفاده می کنم وهمه شما را به همکاری بیش از پیش دعوت می کنم.
او با احترام به همه طوایف گفت همه طوایف تاج سربنده هستند وخودم را متعلق به طایفه ای نمی دانم.


23231

 

کد N250120