مارتین ریزر:

ترکیه در حال تبدیل شدن به کانون انرژی جهان است

آمریکا اروپا

مدیر بانک جهانی اعلام کرد ترکیه فرصت مناسبی برای تبدیل شدن به کانون انرژی جهان را دارا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صاباح ، مارتین ریزر مدیر بانک جهانی اعلام کرد اگر ترکیه دست آوردهای تاریخی یک دهه گذشته خود را حفظ کند از فرصت خوبی برای تبدیل شدن به کانون انرژی جهان را دارد.

وی گفت: ترکیه در دهه گذشته اقدامات گام های بزرگی در زمینه وضع قوانین برای توسعه کسب و کار برداشته است که تقریبا نیمی از آنها اجرایی شده اند.

مدیر بانک جهانی در ادامه گفت: مهم است که دولت ترکیه اعتماد را به سرمایه گذاران برگرداند و به آنها این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری ها و کارهای آنها در یک چهارچوب قانونی صورت خواهند گرفت.

وی همچنین گفت: باید استقلال موسسات اقتصادی حفظ شوند و تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار نگیرند.

در حال حاضر بانک جهانی و وزارت انرژی ترکیه در حال کار کردن بر روی اصلاح مقررات و قوانین بازار گاز طبیعی هستند اقدامی که این فرصت را به ترکیه خواهد داد تا گاز بیشتری را از کشورهای تولید کننده برای مصارف داخلی و صادرات آن جذب کند.