قدردانی سازمان ملل از همکاری دولت سوریه در مسئله انتقال سلاحهای شیمیایی

آفریقا و خاورمیانه

مسئول هماهنگی سازمان ملل با اشاره به باقی ماندن تنها 8 درصد از سلاح های شیمیایی سوریه در داخل خاک این کشور از همکاری سازنده دمشق در این زمینه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هماهنگ کننده سازمان ملل در امر نابودی سلاح های شیمیایی سوریه از دولت این کشور خواست به همکاری خود با نهادهای مسئول سازمان ملل در این زمینه، ادامه دهد. "زیگرید کاگ" هلندی الاصل از دمشق خواست طبق تعهدات خود راه را برای خروج تمام سلاح های شیمیایی از سوریه هموار کند.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز در دمشق برگزار شد با بیان این مطلب گفت همچنان 7.8 درصد از سلاح های شیمیایی در خاک این کشور باقی مانده است. این در حالی است که فرصت تعیین شده از سوی سازمان ملل برای نابودی سلاح های شیمیایی سوریه به پایان خود نزدیک شده است.

کاگ در عین حال از اقدامات دولت سوریه و "همکاری سازنده" آن در این زمینه قدردانی کرد. قرار است سلاح های شیمیایی سوریه تا پایان ماه ژوئن تحت نظارت سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی سازمان ملل از این کشور خارج و نابود شود.