گزارش خبری/

آغاز انتخابات پارلمانی عراق در 20 کشور دنیا/بیشترین کشورهای میزبان عراقی ها کدامند؟