هزاران اسپانیایی علیه ریاضت های اقتصادی تظاهرات کردند

اسپانیا,ریاضت های اقتصادی

مادرید- ایرنا- هزاران تن از مردم مادرید که در چهار دسته سفید ، سبز ، نارنجی و قرمز که نشانه های بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعی و محققان هستند گرد هم آمدند ، شنبه شب علیه ریاضت های اقتصادی دولت اسپانیا تظاهرات کردند.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه، تظاهرکنندگان حرکت خود را از میدان ˈآتوچاˈ واقع در جنوب پایتخت آغاز و پس از پیمودن خیابان های مرکزی شهر،اعتراضشان را در میدان ˈ سولˈ و خواندن یک بیانیه مشترک پایان دادند.

معترضین شعارهایی نظیر ˈریاضت ها نه ˈ، ˈخصوصی سازی ها نه ˈ، ˈبدون علم، آینده وجود نداردˈ ، ˈبا بهداشت و درمان بازی نکنیم ˈ و ˈمبارزه پایان نیافتهˈ ، سر دادند و در حالی که از مقابل وزارت بهداشت ، تامین اجتماعی و برابری عبور می کردند ، شروع به هو کردن وزارت کرده و فریاد ˈاین وزارت برابری نیستˈ را سر دادند.

تظاهرکنندگان همچنین در مسیر خود از مقابل وزارت علوم و آموزش و پرورش عبور کردند و پس از رسیدن به این مکان با خواندن مطلبی ، از پیامد های اصلاحات آموزشی هشدار داده و ریاضت ها در بورسیه ها و تضعیف آموزش و پرورش دولتی را مورد انتقاد قرار دادند .

تظاهرکنندگان در بیانیه ای هشدار دادند :ما به اعتراضات در خیابان ها برای دفاع از حقوق های اجتماعی و کاری ادامه خواهیم داد.

اروپام **1234** 1917
کد N246953