وزیر کار در همایش کارگر، سلامت و رفاه اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر کارآمد کردیم

دولت,هفته کارگر 93

دولت یازدهم از رنج کارگران در رنج است و سعی دارد تا بجای شعارهای پوچ و به ظاهر رضایت‌بخشی که بر زندگی کارگران هیچ اثری ندارد؛ خنده را بر لبان کودکان کارگران بنشاند و رونق را به سفره‌های کارگران بازگرداند/ از طرف کارگران این اطمینان را به دولت می‌دهم که کارگران همیشه کنار دولت هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: روند حمایت دولت تدبیر و امید از کارگران همیشگی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی ربیعی» در همایش کارگر، سلامت و رفاه اجتماعی که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: دولت یازدهم از رنج کارگران در رنج است و سعی دارد تا به جای شعارهای پوچ و به ظاهر رضایت‌بخشی که بر زندگی کارگران هیچ اثری ندارد، خنده را بر لبان کودکان کارگران بنشاند و رونق را به سفره‌های کارگران بازگرداند.

وی که خود را نماینده‌ای برخاسته از جامعه کارگری معرفی کرد، افزود: از طرف کارگران این اطمینان را به دولت می‌دهم که کارگران همیشه کنار دولت هستند، درست همانند سالهای دوران جنگ که از افزایش مزد چشم پوشی کردند و در قبال سیاست‌های دولت وقت انعطاف نشان دادند.

ربیعی در ادامه مهم‌ترین دستاورد تصدی‌اش بر وزارت کار از ابتدای آغاز به کارش را بازگرداندن مجدد سلامت اقتصادی به  سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد.

وزیر کار در پایان اظهار کرد: دولتی را تحویل گرفتیم که به ناکارآمدی در همه عرصه‌ها به خصوص در عرصه‌ی روابط کار دامن زده بود اما با عملکرد خوب در کمتر از یک سال، سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر کارآمد کردیم.

کد N246780