موضوع نحوه اداره بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص ارجاع شد

جلسه

تهران- ایرنا- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز (شنبه) این مجمع به ادامه بررسی نحوه اداره بانک مرکزی پرداختند و آن را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع امروز با حضور اکثریت اعضا و روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد.

براساس این گزارش، بحث ناتمام جلسه گذشته درباره نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باردیگر با حضور دبیر کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از اظهارات اعضا و مدعوین، این موضوع به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شد.

مقرر شد در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام

با تشریک مساعی و اخذ نظرات کارشناسان اقتصادی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، اعضای مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پیشنهادی این کمیسیون، جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن مجمع ارایه شود.

در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 93 (23 فروردین ماه) نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در دی ماه سال 1389 به عنوان معضل توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود در دستور جلسه قرار گرفت که پس از بحث و بررسی های مبسوط سران سه قوه، اعضاء، نمایندگان دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، ادامه بحث و تصمیم گیری در این باره به جلسه آتی مجمع موکول شد.

سیام. 9132**1058**1336
کد N246011