عناوین سلاح، اسامی نوزادان آمریکایی

آمریکا

تهران- ایرنا- استفاده از نام های تداعی کننده سلاح به عنوان نام کوچک برای نوزادان و کودکان آمریکایی در فاصله سال های 2002 تا 2012 میلادی افزایش قابل توجهی یافته است.

روزنامه فرانسوی ˈلو موندˈ روز شنبه در گزارشی در مورد پرطرفدارترین نام ها برای کودکان آمریکایی، نوشت : ˈکلتˈ، ˈرمینگتونˈ و ˈراجرˈ در نگاه نخست، نام سلاح و کارخانه اسلحه سازی آمریکا به نظر می رسد اما این سه نام، نام هایی است که در سال های اخیر طرفداران زیادی برای نامیدن کودکان آمریکایی یافته است.ˈلورا وتنبرگˈ موسس یک پایگاه اینترنتی در مورد نام کودکان در آمریکا بر پایه آمار رسمی دولتی اعلام کرد: در سال های اخیر استفاده از نام سلاح های گرم برای کودکان افزایش قابل توجهی یافته است.

برپایه این گزارش در فاصله سال های 2002 تا 2012 میلادی، استفاده از نام کلت 492 درصد، رمینگتون 360 درصد و راجر که نام نخستین کارخانه اسلحه سازی در آمریکا، 513 درصد افزایش یافته است.

بر پایه گزارش لوموند، در کشوری که در هر 17 دقیقه یک نفر توسط سلاح گرم کشته می شود و در سال 2013 میلادی 236 مورد کشتار با بیش از چهار قربانی در آن به ثبت رسیده است، انتخاب نام هفت تیر و تفنگ برای نامیدن نوزادان و کودکان مسئله بی اهمیتی نیست؛ هر چند که تعداد این اسامی در برابر سرآنه موالید چهار میلیونی در آمریکا چندان قابل توجه نباشد.

آمار سازمان تامین اجتماعی آمریکا نشان می دهد که دو نام ˈاماˈ و سوفیاˈ برای دختران و نام های ˈماسونˈ و ˈویلیامˈ همچنان در صدر نام های انتخابی والدین قرار دارد.

وتنبرگ نام های کوچک را با ˈسنگوارهˈ مقایسه کرد و گفت : وقتی به عقب بنگریم با توجه به نام هایی که در هر دورانی استفاده شده است، متوجه می شویم که مردم از چه صحبت می کرده اند، نیازها و رویاهایشان چه بوده است.

بر پایه این گزارش، نام ˈگانرˈ(توپچی) از جایگاه 293 در سال 1999میلادی امروز به جایگاه 739 رسیده است. این در حالی است که نام رمینگتون که هم برای پسران و هم برای دختران استفاده می شود، 10 سال پیش در رتبه 731 قرار داشت و امروز به رتبه 421 رسیده است. همچنین میزان استفاده از نام ˈگِیجˈ(کالیبر) نیز افزایش قابل توجهی یافته که این امر تمایل والدین به مسلح کردن فرزندانشان را نشان می دهد.

اروپام ** 9053 ** 1064
کد N245846