دومین زن فرماندار در سیستان و بلوچستان حکم گرفت

وزارت کشور

وزیر کشور طی حکمی 'معصومه پرندوار' را به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب کرد.

وزیر کشور طی حکمی 'معصومه پرندوار' را به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب کرد.


پیش از این 'حمیدرضا فخررحیمی' این مسئولیت را بر عهده داشته است.


 


23231


 

کد N245369