نمایندگی ایران، اظهارات بی اساس نماینده آمریکا را در سازمان ملل رد کرد

سازمان ملل

نیویورک - ایرنا - نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات بی پایه و اساس نماینده دائم آمریکا با صدور بیانیه ای این گونه اظهارات سخیف و بی اساس را رد کرد.

به گزارش ایرنا، سامانتار پاور نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز گذشته در واکنش به انتخاب ایران در کمیته سازمان های غیردولتی، ضمن انتقاد از این انتخاب و بیان اتهاماتی واهی، مدعی شد که دولت آمریکا از این انتخاب نگران است.

نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در واکنش به این اظهارات بی پایه، با صدور بیانیه ای تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بی پایه ای را که در بیانیه نماینده دائم ایالات متحده امریکا در خصوص نقض حقوق بشرو آزادیهای فردی در ایران طرح گردیده را بطور قاطع رد می کند و آن را خلاف روح همکاری بین دولتهای مستقل عضو ملل متحد، اصل تساوی دولتها و حق انتخاب مساوی برای همه اعضای ملل متحد و غیر سازنده می داند.

در این بیانیه آمده است رفتار جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ظرف چند دهه گذشته نشان داده که همواره حضوری فعال، موثر، مفید و سازنده در کلیه فعالیت های بین المللی داشته است.

این بیانیه می افزاید: جمهوری اسلامی ایران دارای جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی فعال و پویا بوده و هزاران نهاد غیردولتی درحوزه های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی حقوق بشری و زنان در ایران فعال می باشند. بدیهی است که حضور هر چه بیشتر ایران در نهاد های سازمان ملل به تحقق اهداف نهاد های غیر دولتی کمک می نماید.

شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) در نشست روز گذشته خود عضویت جمهوری اسلامی ایران در پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از جمله کمیته سازمان های غیر دولتی، کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فن آوری برای توسعه را به تصویب رساند.

پس از یک وقفه هشت ساله کشورمان موفق شده است دوباره به عضویت کمیته سازمان های غیردولتی انتخاب شود.

اروپام 1908 ** 1552
کد N244558