ادامه عزل و نصب شاهزادگان در راس هرم قدرت عربستان/ ملک عبدالله به پسر ولیعهد پستهای جدید اعطا کرد

آفریقا و خاورمیانه

ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی طی دستوری با برکناری "عبدالعزیز بن فهد" از اعضای شورای وزیران این کشور "محمد بن سلمان" فرزند ولیعهد فعلی را به عنوان جانشین وی تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز جمعه طی دستوری "عبدالعزیز بن فهد" وزیر مشاور و عضو شورای وزیران عربستان سعودی را برکنار کرد و "محمد بن سلمان" فرزند ولیعهد فعلی خود را به جای وی منصوب کرد.

بنابراین گزارش، در حکم پادشاه عربستان شاهزاده محمد بن سلمان علاوه بر عضویت در شورای وزیران و قرار گرفتن به عنوان وزیر مشاور، همچنان در پست قبلی خود که ریاست دفتر ولیعهد است، مشغول خواهد بود.

خاطرنشان می شود ملک عبدالله طی ماههای اخیر تصمیمات متعددی در زمینه عزل و نصب شاهزادگان اتخاد کرده که آخرین آنها به برکناری "بندر بن سلطان" از ریاست دستگاه اطلاعاتی عربستان مربوط می شد. برخی معتقدند این تغییرات در راستای فراهم کردن مقدمات برای قدرت گرفتن نسل جدیدی از شاهزادگان در آینده حکومت عربستان سعودی است.