نوری المالکی:

محور تندروی در منطقه شکست خورده است/ خواستار همکاری مشترک با عربستان هستیم

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق در اظهاراتی درباره محور کشورهای افراطی و تندرو در منطقه هشدار داد و افزود: ما برای رویارویی با افراط گرایی و دخالتها مسیر اعتدال را برگزیدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه المیادین اظهار داشت: محور کشورهای تندرو و افراطی خطری برای منطقه هستند و پیش از این نیز برخی طرفها درباره پیامدهای تحرکات آنها هشدار داده اند.

وی افزود: ما در رویارویی با افراط گرایی و دخالتها (در امور عراق) در مسیر اعتدال گام برداشتیم.

نوری المالکی تاکید کرد: محور تندروی در منطقه شکست خورده، چون با قدرت از سوی طرف مقابل روبرو شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره روابط تنش آمیز عراق و عربستان طی روزهای اخیر، اظهار داشت: ما خواهان روابط خوب با عربستان و دیگر کشورها هستیم. ما دست خود را به سوی عربستان برای همکاری و توافق بر منافع مشترک دراز می کنیم.

نخست وزیر عراق افزود: اگر عربستان بخواهد ما را در مسائل امنیتی منطقه مشارکت دهد بسیار خوشحال و مسرور خواهیم شد. ما سیاست دربهای باز را انتخاب کرده این و خواهان روابط خوب با کشورها با رعایت بی طرفی هستیم.