بان کی مون :

جنگ در سوریه ثبات لبنان را تهدید می کند

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل سازمان ملل متحد درباره تاثیرات منفی جنگ در سوریه بر اوضاع لبنان که محور ضد سوری از طریق گروههای تروریستی مزدور خود به راه انداخته اند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری د.پ. آ، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد جنگی که از سه سال پیش در سوریه جریان دارد، به طور جدی ثبات لبنان را تهدید می کند، به طوری که آوارگان سوری به این کشور کوچک سرازیر شده و همچنین جنگجویان و سلاح هم از طریق این کشور وارد سوریه می شود.

بان کی مون در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد آورده است مشارکت گروههای لبنانی در جنگ سوریه، تاثیر ویرانگری بر امنیت دارد مانند حملات تروریستی متعددی که از سوی گروههایی صورت می گیرد که این گروهها مدعی هستند در واکنش به نبرد حزب الله در سوریه انجام می دهند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است لبنان، کوچکترین و ضعیف ترین همسایه سوریه است، با این حال این کشور کوچک میزبان بیشتر آوارگان سوری است.