تسلیم رونوشت استوار نامه سفیر جدید ایران به قائم مقام وزیر امور خارجه اسلوونی

سیاست خارجی

مرتضی درزی رامندی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اسلوونی روز پنجشنبه در لوبلیانا رونوشت استوارنامه خود را به بوگدان بنکو قائم مقام وزیر امور خارجه اسلوونی تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامندی در این دیدار با تشریح سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران در تعامل سازنده با کشورهای جهان و بسط مناسبات با اتحادیه اروپایی بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، زمینه های افزایش همکاری بین ایران و اسلوونی را با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای دو کشور مناسب ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تحرکات و پویایی روابط فیمابین، ازجمله دیدارهای متقابل مقامات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی دو کشور، این امر را نشانگر اراده سیاسی دو طرف برای بسط و گسترش بیشتر همکاریهای فیمابین دانست و تلاش در جهت توسعه روابط و ارتقائ سطح همکاریها در کلیه زمینه های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و ورزشی را از اهم برنامه های خود در طول ماموریتش ذکر کرد.

قائم مقام وزارت امور خارجه اسلوونی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات فیمابین در حوزه های مختلف، بر اهمیت دیدارهای متقابل مقامات و هیاتهای سیاسی، اقتصادی و پارلمانی در تقویت مناسبات فیمابین تاکید کرد.

بوگدان بنکو با تاکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه، علاقمندی کشورش برای تعمیق همکاریها را در این زمینه خاطرنشان ساخت.

بنکو با استقبال از توافق مقدماتی هسته ای ایران و کشورهای 3+3 در ژنو و ابراز امیدواری نسبت به اینکه این مسئله به توافق جامع و نهایی منجر شود، نقش و تعامل ایران در صحنه بین المللی را ستود و بر رایزنی و همکاری بین المللی تاکید کرد.

وی همچنین برای سفیر جدید ایران در انجام ماموریت خود آرزوی موفقیت کرد.