یک رسانه عربی:

اخضر الابراهیمی استعفا کرد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی از استعفای اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی از استعفای اخضر الابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه خبر داده است.

خبرنگار اسکای نیوز عربی گزارش داد نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد تاکید کرد اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از مقام خود استعفا کرده است، بدون اینکه این مسئله را رسما اعلام کند.