استاندار تهران:دولت یازدهم به دنبال کاهش هزینه اداره کشور است

کد N242159