اظهار تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه از سانحه قطار در جمهوری دموکراتیک کنگو

سیاست خارجی

مرضیه افخم با ابراز تاسف از این سانحه مراتب تسلیت و همدردی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را با دولت و ملت جمهوری دموکراتیک کنگو بویژه بازماندگان قربانیان این سانحه اعلام نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه از سانحه قطار در جمهوری دموکراتیک کنگو اظهار تاسف کرد. 

به گزارش ایلنا، در پی سانحه قطار در جمهوری دموکراتیک کنگو که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم انجامید، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از این سانحه مراتب تسلیت و همدردی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را با دولت و ملت جمهوری دموکراتیک کنگو بویژه بازماندگان قربانیان این سانحه اعلام نمود.

کد N242089