روسیه در دریای خزر مانور نظامی برگزار می کند

آمریکا اروپا

همزمان با مانور نظامی نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین، نیروی دریایی این کشور نیز در دریای خزر مانور نظامی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش روسیه مانور نظامی را آغاز کرده است که بخشی از آن نیروی دریایی این کشور در آبهای دریای خزر است.

در این مانور که 7 روز به طول خواهد انجامید 400 نظامی و 10 کشتی نیروی دریایی شرکت دارند.

همچنین ارتش روسیه از امروز مانور نظامی را در مرزهای غربی این کشور با اوکراین آغاز کرده است که در آن 40 هزار نیروی نظامی این کشور شرکت دارند.