شیخ الاسلام در گفتگو با مهر:

برآورد دستگاه های اطلاعاتی غرب پیروزی 75 درصدی اسد در انتخابات سوریه است