روایت آصفری از بند 350: زندانیان 11موبایل قایم کرده بودند/ بایدجلوی جرم ها و تخلفات زندان گرفته شود

خانه ملت نوشت:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:جوسازی و شایعات شبکه های مختلف ضدانقلاب در نشان دادن وضعیت زندانیان بند 350 اوین صحت ندارد.

محمدحسن آصفری نماینده اراک، کمیجان در مجلس با اشاره به ارایه گزارش ریاست سازمان زندانیان کشور از وضعیت بند 350 اوین به کمیسیون امنیت ملی گفت: در راستای وظایف سازمان زندان ها باید بازرسی هایی از بندهای آن صورت بگیرد. او ادامه داد: سازمان زندان ها هرازگاهی بازرسی های غیرمترقبه ای دارد و هنگام بازرسی قبلا اعلام می کند.

آصفری در ادامه گزارش رسیده از سازمان زندان ها گفت: زندانیان را برای هواخوری به بیرون هدایت می کنند؛ اما دو اتاق که دارای 15 زندانی بود یکی از زندانیانش امنیتی و دیگری زندانی سازمان منافقین بود از خروج امتناع ورزید.

این نماینده مجلس گفت: یکی از آنان اقدام به شکستن شیشه می کند و دستش جراحت پیدا می کند و به دنبال آن بازرسی ها از داخل این اتاق 11 موبایل پیدا می شود که نشان می دهد نیامدن آنان به بیرون هدفمند بوده است.

آصفری با بیان این که در بازرسی از داخل این اتاق ها کلاهبرداری هایی در داخل زندان رخ داده،گفت: اقدامات جدی باید صورت بگیرد تا جلوی جرم ها و تخلفات زندان گرفته شود. سازمان زندانها حتی اجازه دادند آنان با خانواده خودشان ملاقات کنند و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: شایعات شبکه های مختلف مبنی بر بند 350 زندان اوین صحت ندارد و آنها همواره درصدد جوسازی هستند.


23231

 

کد N240806