هیأت پارلمانی فرانسه از صحن مجلس شورای اسلامی بازدید کرد

مجلس

هیأت پارلمانی کشور فرانسه که دیشب وارد ایران شدند از مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی هیأت پارلمانی فرانسه با حضور در جلسه علنی از مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان فرانسه ریاست این هیأت پارلمانی را بر عهده دارد.