كنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا:

احمدی‌نژاد نمک خورد و نمکدان شکست

محمود احمدی نژاد

اگر در 8 سال حضور احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری حمایت اصولگرایان نبود او قادر به هیچ کاری نبود/ جبهه پایداری در انتخابات مجلس با محوریت احمدی‌نژاد حركت می‌كند.

یك فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: در اینکه احمدی نژاد اصولگرا نیست، شکی وجود ندارد. اما این واقعیتی است که خود احمدی نژاد طی این سال‌ها حاضر به اقرار آن نشد. چراکه می‌خواست همواره رای داشته باشد. به عبارت دیگر احمدی‌نژاد در این سال‌ها نمک خورد و نمکدان شکست.
حسین کنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات اخیر اطرافیان احمدی نژاد مبنی بر این که در انتخابات سال 84 آراء باطله بیش از آراء اصول گرایان به احمدی نژاد بود، گفت: در اینکه احمدی نژاد اصولگرا نیست، شکی وجود ندارد. اما این واقعیتی است که خود احمدی نژاد طی این سال‌ها حاضر به اقرار آن نشد. چراکه می‌خواست همواره رای داشته باشد. به عبارت دیگر احمدی‌نژاد در این سال‌ها نمک خورد و نمکدان شکست.
وی افزود: اگر در 8 سال حضور احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری حمایت اصولگرایان نبود، او قادر به هیچ کاری نبود. وی امروز با تغییر روش سعی می‌کند از اقدامات قبلی خود برائت بجوید و بگوید که اشتباهات من ناشی از اقدامات اصولگرایان بود.
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه افراد باید در سیاست صداقت هم داشته باشند، گفت: اطرفیان احمدی نژاد از ابتدا هیچ اعتقادی به اصولگرایی نداشتند، اما به رای همین اصولگرایان نیازمند بودند. به نظر می‌رسد احمدی نژاد برای بازسازی سیاسی خود در صحنه کشور به دنبال راه فرار است.
وی افزود: حامیان احمدی نژاد تلاش می‌کنند که بگویند احمدی‌نژاد با رای اصولگرایان بالا نیامد، بلکه خود دارای پایگاه اجتماعی گسترده ای است.
کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا شما جبهه پایداری را نیز در راستای رویکرد احمدی نژاد و اطرافیان وی می‌بینید، گفت: البته جبهه اصولگرایان حد و مرزی ندارد. ریشه جبهه پایداری را احمدی‌نژاد برقرار کرد. اگرچه برخی از افراد این جبهه از وی اعلام برائت کردند، اما به نظر می‌رسد که در انتخابات مجلس آینده بیشتر به دنبال یارگیری حول محوریت احمدی نژاد باشند.
وی ادامه داد: جبهه پایداری باید در مسائل سیاسی شفاف برخورد کند. و اگر خود را اصولگرا می‌دانند باید با اصولگرایان وحدت کنند و اگر نه باید صراحتاً بگوید که با احمدی نژاد هستیم.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: جبهه پایداری به دلیل اینکه از پایگاه مردمی خوبی برخوردار نیست، نگران انتخابات مجلس آینده است و برای همین فعلاً چراغ خاموش حرکت می‌کند.
دبیر کل حزب سبز در مورد برنامه‌های اخیر این حزب نیز گفت: اخیراً در راستای بحث پیرامون اقتصاد مقاومتی این مسئله را با عنوان اقتصاد سبز پیگیری می‌کنیم و به دنبال این هستیم که حزب خود را به این سمت هدایت کنیم که در یک جبهه اقتصادی به دولت کمک کند.

کد N240519