دستور قاطع کرزی برای بررسی احتمال وجود زندان نظامیان خارجی در هلمند

کابل,افغانستان

کابل- ایرنا- رییس جمهوری افغانستان قاطعانه دستور داد تا شایعات مبنی بر وجود زندان نظامیان خارجی در استان هلمند، بررسی شود.

حامد کرزی هیاتی را موظف کرد تا وجود زندان نظامیان خارجی در پایگاههای آنان در استان هلمند را که گفته می شود برخی از اتباع افغان در آن زندانی هستند، بررسی کند.

براساس گزارش دبیرخانه شورای وزیران افغانستان گزارشهایی وجود دارد که در برخی از پایگاههای نظامیان خارجی در استان هلمند بازداشتگاههایی وجود دارد که حکایت از زندانی کردن افغانها در آنها می کند.

هفته گذشته نیز رییس جمهوری افغانستان هیاتی را موظف کرد تا وجود زندان نظامیان آمریکایی در فرودگاه قندهار این کشور را بررسی کرده و در صورت وجود چنین زندانی، سریعا مسدود شود.

براساس توافق دولت افغانستان و مقامات آمریکایی، هیچ کشوری خارجی حق داشتن زندان و بازداشتگاه در این کشور را ندارد که اتباع افغان را در آن حبس کنند.

آساق**ع.ن**1577
کد N240419