یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه:

اتهامات محاکم بحرینی به ایران مردود است

بحرین

تهران-ایرنا-یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با مردود دانستن اتهامات محاکم بحرینی به جمهوری اسلامی ایران در صدور احکام محکومیت 14 نفر از جوانان این کشور گفت: مقامات بحرین شایسته است به جای فرافکنی و ایراد اتهامات بی اساس به سایرین، مطالبات مدنی مردم کشورشان را مورد توجه جدی قرار دهند.

به گزارش سه شنبه ایرنا از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با مردود دانستن اتهامات محاکم بحرینی به جمهوری اسلامی ایران در صدور احکام محکومیت 14 نفر از جوانان این کشور اظهار داشت: مقامات بحرین شایسته است به جای فرافکنی و ایراد اتهامات بی اساس به سایرین، مطالبات مدنی مردم کشورشان را مورد توجه جدی قرار دهند و از رویکردهای امنیتی، پلیسی و طایفه ای اجتناب کرده و با انجام اقدامات اعتماد ساز زمینه لازم را برای انجام گفت وگوهای جدی فراهم کنند.

یک دادگاه در بحرین تعدادی از شهروندان این کشور را با ادعای جاسوسی برای ایران به زندان ابد محکوم کرده است.

بحرین از سال 2011 تاکنون شاهد اعتراضات گسترده مردمی علیه حکمرانی خانواده آل خلیفه است.

سیام**9121 **1449
کد N239785