وخامت وضع جسمانی ولید المعلم

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه از وخامت وضع جسمانی وزیر خارجه سوریه و انتقال وی به بیمارستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع آگاه از انتقال ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به بیمارستان آمریکایی بیروت به علت وخامت وضع جسمانی وی خبر دادند.

این در حالی است که وی قبلا در این بیمارستان تحت عمل جراحی  قلب قرار گرفته بود.