آخرین وضعیت پرونده فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

وکیل خانواده هاشمی از ارجاع پرونده فاطمه هاشمی به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر خبر داد.


 


 وکیل خانواده هاشمی از ارجاع پرونده فاطمه هاشمی به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر خبر داد.

سید وحید ابوالمعالیˈ افزود: اعتراض موکلم به تازگی به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و برای برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است.

وی با اشاره به آخرین جزییات پرونده مهدی هاشمی نیز اظهار کرد: تحقیقات روی این پرونده هنوز کامل نشده است و کار ترجمه همچنان ادامه دارد.

ابوالمعالی افزود: بازپرس ویژه در حال رسیدگی این پرونده است و زمانی برای برگزاری دادگاه تعیین نشده است.
کد N239377