جلالی‌زاده در گفتگو با ایلنا:

اصلاح‌طلبان با اتحاد پشتوانه مردمی بیشتری کسب می‌کنند

سیاست داخلی

احزاب اصلاح طلب با رهنمودهای رهبران اصلاح طلب توانستند انسجام خود را به دست آورند و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به پیروزی برسند.

نماینده مجلس ششم گفت: انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک درس آموزنده‌ای بود برای اصلاح طلبان بود که چنانچه از تشتت و تفرقه بپرهیزند پیروز میدان خواهند بود و با اتحاد، پشتوانه عمومی بیشتری را هم جلب خواهند کرد.

جلال جلالی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلناك در خصوص پیشنهاد اخیر رسول منتجب‌نیا مبنی بر قرار گرفتن خاتمی، عارف و هاشمی رفسنجانی در محوریت اصلاح طلبان گفت: بنا بر تجارب ملت‌های مختلف، احزاب سیاسی تنها از راه انسجام و اجماع می‌توانند در رقابتهای سیاسی و اجرای برنامه‌های خود موفق باشند.

نماینده مجلس ششم در ادامه این مطلب افزود: چنانچه به واقعیت‌های سیاسی کشورهای مختلف در دنیا توجه کنیم می‌بینیم که از احزاب کوچک و ضعیف و یا از تشکل‌های موقت انتخاباتی خبری نیست و این احزاب فراگیر قدرتمند هستند که می‌توانند در اوضاع سیاسی کشور تصمیم گیرنده باشند.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد قائم مقام حزب اعتماد ملی و با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اظهار داشت: احزاب اصلاح طلب با رهنمودهای رهبران اصلاح طلب توانستند انسجام خود را به دست آورند و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به پیروزی برسند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک درس آموزنده‌ای بود برای اصلاح طلبان بود که چنانچه از تشتت و تفرقه بپرهیزند پیروز میدان خواهند بود و با اتحاد، پشتوانه عمومی بیشتری را هم جلب خواهند کرد.

جلالی‌زاده انصراف عارف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را خدمتی بزرگ به جریان اصلاحات توصیف کرد و گفت: امیدوارم اصلاح‌طلبان بتوانند با حفظ وحدت و انسجام، نیروهای زبده و کارآمد خود را به مجلس بفرستند.

کد N238459