روزنامه سیاست روز: سپاه پاسداران در حوزه های فرهنگ،اقتصاد و سیاست خارجی نگرانی دارد

روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود نوشت:

مجموعه سپاه پاسداران به خاطر اختیارات و وظایفی که دارد اکنون نگرانی‌هایی را احساس می‌کند و برای جلوگیری از وقوع آن نگرانی‌ها در چارچوب وظایف به فعالیت مشغول است. از دغدغه‌های سپاه پاسداران مباحثی همچون فرهنگ، اقتصاد، تحولات بین‌المللی در منطقه و سیاست است. هر یک از آنها اگر در چارچوب آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار نداشته باشد به عنوان یک تهدید برای نظام اسلامی محسوب می‌شود و بر همین اساس است که این نهاد می‌تواند برای مبارزه و مقابله با آن ورود پیدا کند. به همین خاطر است که دشمنان خارجی و برخی عوامل داخلی، همواره با ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل اساسی دارند و وجود آن را مانع و سدی محکم در برابر اهداف و توطئه‌های خود می‌دانند. این دشمنی‌ها حقانیت عملکرد سپاه پاسداران را ثابت می‌کند.

اقدامات تخریبی که علیه سپاه پاسداران در رسانه‌های خارجی و فارسی زبان انجام می‌شود، تاکنون نتوانسته جایگاه آن را در افکار عمومی مردم تضعیف کند. مردم به خوبی می‌دانند که وجود سپاه پاسداران که برگرفته از فرزندان همین مرز و بوم است، حافظ امنیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن است. سپاه پاسداران را نباید به عنوان یک رقیب در مقابل خود دانست. این نیروی مردمی و مکتبی رفیقی است که باید در همه حوزه‌ها به آن اعتماد و اطمینان کرد. پیشرفت‌هایی که در سپاه پاسداران در زمینه‌های گوناگون انجام شده است نشان دهنده ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی است که می‌تواند در چارچوب مدیریت جهادی در دیگر ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.تخریب و تضعیف این نیرو خواسته‌ای است که دشمنان خارجی در پی آن هستند.

 

17302

کد N237616