ممداف تاکید کرد؛

گسترش روابط تهران و باکو

ایران در جهان

وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان بر گسترش روابط تهران و باکو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آذرتاج، فکرت وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان در دیدار با سفیر یران در باکو بر توسعه روابط دو کشور تاکید کرد.

وی در این دیدار گفت دو کشور ایران و آذربایجان دارای روابط دوستانه و مفید هستند.

وزیر دادگستری آذربایجان دیدارهی مقاملت دو کشور از جمله دیدار اخیر الهام علی اف رئیس جمهور این کشور از ایران را در گسترش روابط دو کشور مهم خواند.

این وزیر آذربایجانی همچنین از توسعه همکاری قضای دو کشور تقدیر کرد.

محسن پاک آیین سفیر ایران در باکو هم به نوبه خود گفت: توسعه روابط دو کشور موفقیت آمیز بوده است.

پاک آیین همچنین از دیدار الهام علی اف از تهران تقدیر کرد.